GURU NANAK ENGLISH HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, BHANDUP

GURU NANAK ENGLISH HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, BHANDUP

GURU NANAK ENGLISH HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, BHANDUP

Roll of Honour

SSC Toppers

HSC Toppers

2020-2021

THEVAR DURGA P

87.5

2020-2021

TARAN RANDEEP KAUR T.S

86

2019-2020

KHAN SERAZUDDIN KARAM

87.54

2019-2020

SHARMA VISHAL A

86.15

2018-2019

PADDA NAVROOP KAUR G.S

84.61

2018-2019

PATEL GAURAV ANIL KUMAR

77.02

2017-2018

MAURYA JYOTI S

82.46

2017-2018

DUBEY ABHAY KUMAR V.KU

77.69

2016-2017

DUBEY ANJANA S

85.06

2016-2017

MANN HARJOT KAUR R.S

80.46

2015-2016

KHAN ATHARALI A.

88.15

2015-2016

GUPTA SACHIN P

78.31

2014-2015

JAIN SHILPA M

84.62

2014-2015

PANDEY BHAVESH M

80

2013-2014

PRAJAPATI SHUBHAM S

88

2013-2014

SHETH SALONI V

82

2012-2013

PATIL SACHIN LAXMAN

82

2012-2013

RATHOD SUNITA M

82

2011-2012

KHAN MOHD REHAMAN

83.66

2011-2012

HUSSAIN ARJINA BANO

80.17

2010-2011

YADAV MOHITSHIV K

82.17

2010-2011

KHAN HUMERA YUSUF

81